Bài viết Forex

Bitcoin và Altcoin bị giới hạn trong phạm vi rất quan trọng

Tôi đã tự hỏi mình khá lâu về giá trị của Bitcoin và Altcoin. Tôi là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, vì vậy tôi cảm thấy rằng tôi phải rất cẩn thận trong việc phân tích hành vi của hai loại tiền này vì chúng cũng có thể trở nên nổi bật trong tương lai. Họ chủ yếu liên kết với các ngân hàng, là một trong những nguồn tài trợ quan trọng nhất cho các nhà kinh doanh và các ngành công nghiệp lớn.

Hầu hết các doanh nghiệp lớn không thể tồn tại mà không có loại tiền này. Trên thực tế, các doanh nghiệp này càng lớn thì càng có nhiều nhu cầu về tiền tệ của họ. Đây là những gì làm cho họ có nhiều lợi nhuận hơn và nó cũng là thứ ngăn cản sự cạnh tranh của họ xâm nhập thị trường và phá hủy hoạt động kinh doanh của họ. Nhưng bây giờ có một mối đe dọa rằng Bitcoin và Altcoin có thể tham gia vào thị trường và giá trị của nó có thể giảm xuống gần như bằng không.

Đối với những người không biết, một loại tiền tệ không là gì ngoài lời hứa giữa mọi người. Việc sử dụng tiền trong xã hội đã đạt đến đỉnh cao. Điều gì xảy ra là mọi người trao đổi tiền tệ họ có cho hàng hóa và dịch vụ có nghĩa là giá trị của tiền tệ tăng và giảm tùy thuộc vào hành vi của người dân. Đây là những gì được gọi là sự biến động của tiền tệ.

Bạn đã thấy nó trong quá khứ khi không có giá trị bằng tiền tệ của Hoa Kỳ. Mọi người giao dịch bằng đô la hầu như không có gì chỉ để giao dịch bằng đô la và sau đó họ đã giảm và bắt đầu giao dịch bằng các loại tiền tệ khác vì giá trị của đồng tiền Mỹ đã giảm.

Tất nhiên sự biến động gây ra bởi sự biến động làm cho họ mất khoản lợi nhuận khổng lồ dẫn đến thất bại của họ. Vì vậy, ở đây bạn thấy rằng sự biến động đóng một vai trò rất quan trọng trong sự thành công của bất kỳ loại tiền tệ nào.

Bạn có thể tự hỏi nếu Bitcoin và Altcoin cũng sẽ trải qua những mất mát lớn như vậy. Vâng, điều tương tự áp dụng cho họ. Người ta không phải là một chuyên gia hoặc ai đó có ý tưởng vào phút cuối để thấy sự biến động của thị trường trong Bitcoin và Altcoin.

Các giá trị trong cả hai có thể sụp đổ rất sớm vì thiếu thanh khoản. Nhưng hãy để tôi nói với bạn rằng sự biến động của Bitcoin và Altcoin là cơ hội để ai đó trở thành một nhà giao dịch thành công trong dài hạn.